Club-SE.pl       Forum Gry Java       Polifonia       Obrazki SMS       Aplikacje Java       Programy       o stronie

Zgromadzone tu materiały zostały pobrane z Internetu lub nadesłane przez naszych użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś z umieszczonych tu midletów objęty jest licencją, a udostępniane go narusza prawa autorskie, poinformuj nas o tym niezwłocznie!
Jednocześnie informujemy, że w przypadku naruszenia w/w praw nasza załoga nie ponosi odpowiedzialności za ten fakt.